10 Trucs per entendre el sistema educatiu Finlandès

 6,674 Hits

El sistema educatiu finlandès és considerat un dels millors del món. Per què? Tot i que ara és un dels territoris més rics del món, al acabar la Segona Guerra Mundial, Finlandia era un país molt pobre. La dedicació i esforç dels seus habitants van permetre millorar el funcionament de les institucions públiques, el sistema sanitari i la capacitat de revolucionar al món amb l’ús de les noves tecnologies. 

Si Finlandia ho ha aconseguit, per què nosaltres no? Hem fracassat? De raons n’hi ha moltes, però per entendre-les cal examinar de ben a prop els trucs i les claus que els fan ser un dels països pioners en l’educació.  La reflexió i la comprensió és la clau de l’educació!

10-trucos-para-entender-el-sistema-educativo-finlandés-Educació-i-les-TIC-cat

#1. Igualtat d’oportunitats. Des de ben petits els educadors s’esforcen perquè tots els alumnes puguin accedir a l’educació sense diferències. 

#2. El professor és clau. La formació i l’organització del professorat és fonamental. La nota de tall és superior al 9 i després és necessari fer un màster per poder accedir a la docència. A Finlandia no existeixen les oposicions, cada municipi contracta el seu director i aquest els seus professors. Si un professor no fa bé la seva feina el poden canviar per un altre, sempre que ho creguin necessari. 

#3. Implicació dels pares. La societat i les families són molt presents al sistema educatiu. Valoren i complementen l’educació amb activitats culturals. Els pares reben ajudes de l’Estat per conciliar la vida laboral i familiar, perquè disposin més temps per gaudir dels seus nens. 

#4. La figura del professor. Els mestres són respectats per la societat finlandesa. És una professió molt ben considerada i es preocupen perquè ho continuï sent. La comunitat educativa treballa conjuntament per assolir objectius comuns. 

#5. Educació gratuïta. L’educació és gratuïta i accessible per a tots els alumnes. El sistema educatiu finlandès estableix que l’educació és obligatòria i gratuïta entre els 7 i els 16 anys. Els alumnes no han de pagar ni el menjar ni el material escolar. A més d’això, si els alumnes viuen a més de 5 km. de distància del centre escolar se’ls organitza i se’ls paga el transport. 

#6. Motivació als mestres. Les escoles de Finlandia tenen com a objectiu motivar els docents per tal de despertar inquietuds i preocupacions. La formació permanent és present a la majoria dels centres educatius. Un bon mestre cal cuidar-lo i motivar-lo perquè segueixi aprenent de la vida.   

#7. Temps per a tot. Els alumnes no van estressats ni amoïnats per entregar a temps els deures o per assolir els objectius presents al currículum. Per a ells és molt important donar temps lliure a l’educació. Els nens no comencen l’escola fins al 7 anys, moment que se’ls considera aptes per aprendre. Els estudiants de Primària tenen de 3 a 4 classes al dia i descansen cada 15 minuts. Els deures es fan a l’escola i no s’acostumen a endur feina a casa. 

#8. Premis a la curiositat. L’educació artística és un dels pilars del sistema educatiu finlandès. Es valora la creativitat, la imaginació, l’experimentació i la col·laboració. La capacitat d’imaginar i emprendre està molt ben vista.

#9. No a la competitivitat. No hi ha rankings, ni proves estandarditzades, ni exàmens nacionals. Els alumnes no reben qualificacions fins als 11 anys. Els informes d’avaluació són descriptius i no numérics i es realitzen conjuntament amb els pares. 

#10. Educació personalitzada. Des dels primers cursos el sistema educatiu ajuda als alumnes amb necessitats educatives especials, a fi de millorar la seva integració. Es respecten els estats maduratius i els ritmes d’aprenentatge dels alumnes. Els mestres tenen els mateixos alumnes des dels 7 anys fins als 12 anys, aspecte que ajuda a conèixer a fons cada nen.  

No et perdis... / No te pierdas...