LA FERA FEROTGE

 2,065 Hits

  

La Fera Ferotge

Web www.laferaferotge.cat CC by La Fera Ferotge

 

La Fera ferotge és un cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ens dediquem a prestar serveis educatius d’atenció a les persones i els grups des d’un plantejament de proximitat i de treball en xarxa. Dissenyem i gestionem projectes comunitaris dins dels àmbits d’educació social, animació sociocultural i el temps de lleure prioritzant una educació en valors.

La nostra missió és associar professionals de l’educació amb vocació de millora social alhora que assolir llocs de treball de qualitat i autogestionats. Per La Fera ferotge, l’educació és una eina de transformació i sinònim de participar i per tant volem donar veu a qui no la té. Oferim processos educatius participatius, actius, no autoritaris, que fugin de l’adoctrinament, que afavoreixin l’autonomia i que facilitin la participació i el compromís.

 

Boto0Boto1

 

No et perdis... / No te pierdas...